Na IV Niedzielę Adw. (24.12.2006) - Bądź wola Twoja

Fra Angelico, Zwiastowanie, ok. 1335-39, Muzeum Świętego Marka we Florencji.Pobrano ze strony CFGA - http://cgfa.sunsite.dk/angelico/angelic3.jpg„Oto Ja służebnica Pańska,

niech Mi się stanie

według twego słowa”

 Łk 1, 38 – aklamacja przed ewangelią

Odpowiedź Maryi na Boże orędzie, przekazane Jej przez anioła.

Zgodzić się na wolę Bożą, zawierzyć, zaufać Bogu… To postulaty chrześcijańskiego życia duchowego: tak dobrze nam znane, tak często przez nas słyszane – ale jakże trudne do realizacji w codzienności. Wewnętrzne nastawienie na wypełnianie w życiu Bożej woli wymaga ciągłego wysiłku: „odnowy umysłu” (por. Rz 12, 2) z jednej strony, a z drugiej modlitwy o „światłe oczy serca” (por. Ef 1, 18). Owocem tak pojętej „rozumnej służby Bożej” (por. Rz 12, 1) jest uzdolnienie, o którym pisze Apostoł: „abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2).

Starajmy się coraz bardziej świadomie wypowiadać i realizować słowa modlitwy: „Bądź wola Twoja” (Mt 6, 10).

ks. Jakub Dąbrowski