Na Narodzenie Pańskie (25.12.2006) - Patrzmy na Jezusa

Giambattista Pittoni, Narodzenie z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, 1740, Galeria Narodowa, Londyn. Pobrano ze strony: CGFA - http://cgfa.sunsite.dk/p/pittoni2.jpg„Ujrzały

wszystkie krańce ziemi

zbawienie Boga naszego”

Ps 98, 3 – psalm responsoryjny

Słowa psalmu wychwalającego Boga – Zbawcę świata.

Jezus – wybawca (por. Flp 3, 20; 1 Tes 1, 10) przychodzi na świat. W Nim dostępujemy zbawienia, w Nim „mamy śmiały przystęp do Ojca” (Ef 3, 12). Spełnia się proroctwo, według którego „wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie” (Iz 52, 10). Odtąd w ciemnościach świata wierzący może dostrzec światło (por. J 1, 4. 9) – w Jezusie odnajduje odpowiedź na pytania dotyczące sensu egzystencji, poznaje znaczenie swojego powołania. Odtąd z ufnością możemy patrzeć „na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2).

Cieszmy się i radujmy z Bożego daru zbawienia (por. Iz 25, 9).

ks. Jakub Dąbrowski