Na św. Szczepana (26.21.2006) - Moc modlitwy

Vittore Carpaccio, Kamieniowanie św. Szczepana, 1520, Galeria Państwowa, Stuttgart. Pobrano ze strony: CGFA - http://cgfa.sunsite.dk/carpaccio/carpaccio18.jpg„[Szczepan] zawołał głośno:

Panie, nie poczytaj im tego grzechu”

Dz 7, 60 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment historii śmierci świętego Szczepana.

„Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5, 16) – pisze św. Jakub. Postawa Szczepana ukazuje modlitwę jako wyraz miłości. Ta miłość „nie szuka swego” (por. 1 Kor 13, 5), lecz zawsze dobra drugiej osoby. Ta miłość jest zdolna przemienić, poruszyć bliźniego. Chrześcijanin wezwany jest, by dążyć do tego, co jest dogodne dla drugich (por. Rz 15, 2) – na wzór Chrystusa, który przed śmiercią modlił się za swoich oprawców (por. Łk 23, 34).

Módlmy się często za tych, którzy są wrogo do nas nastawieni (por. Łk 6, 27-28).

ks. Jakub Dąbrowski