Na św. Jana (27.12.2006) - Wzrastać w radości Chrystusa

El Greco, Św Jan Ewangelista, ok. 1594-1604, Muzeum Prado, Madryt. Pobrano ze strony: CGFA - http://cgfa.sunsite.dk/greco/greco1.jpg„Aby nasza radość

była pełna”

1 J 1, 4 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment prologu Listu, w którym zostaje wyjaśniony cel jego napisania.

„To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby wasza radość była pełna” (J 15, 11). Tymi słowami Jezus podsumowuje swoją wypowiedź o trwaniu w Jego miłości. Dzielenie się Dobrą Nowiną rodzi radość w sercach uczniów – bo miłość realizuje się wtedy, kiedy wychodzi poza siebie, do drugiego człowieka. Świadcząc o życiu (por. 1 J 1, 2) wobec świata, wzrastamy duchowo; wzrasta też wspólnota uczniów Chrystusa, wezwana do nieustannego głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15).

Nieśmy innym radość (por. III Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci)!

ks. Jakub Dąbrowski