Na Śś Młodzianków (28.12.2006) - Świadomość grzeszności

Duccio di Buoninsegna, Rzeź niewiniątek, Museo dell'Opera del Duomo, Siena. Orane ze strony: CGFA - http://cgfa.sunsite.dk/duccio/duccio9.jpg„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,

Bóg jako wierny i sprawiedliwy

odpuści je nam”

1 J 1, 9 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment wypowiedzi o grzeszności człowieka i odpuszczeniu win dzięki Jezusowi.

„To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28). Człowiek nie jest w stanie sam zmierzyć się z własną grzesznością – jest słaby, upada: choć pragnie dobra, nieraz wybiera narzucające mu się zło (por. Rz 7, 19). Wybawienie od zła i drogę do zwycięstwa znajdujemy w Chrystusie (por. Rz 7, 24). Przyznanie się przed sobą samym do słabości, zachowanie pokory wobec świętego Boga prowadzi do usprawiedliwienia (por. Łk 18, 13-14) – bo Jezus przyszedł do grzeszników (por. Łk 5, 32).

Uniżmy się przed Panem, a On nas wywyższy (por. Jk 4, 10).

ks. Jakub Dąbrowski