Na V dzień w oktawie N.P. (29.12.2006) - Działać dla miłości

Dobry Pasterz. Pobrano ze strony: Mount Angel Abbey & Seminary - http://www.mtangel.edu/ICONS/images/Pastor%20Bonus.jpgKto zaś zachowuje

Jego naukę,

w tym naprawdę

miłość Boża

jest doskonała

1 J 2, 5 – pierwsze czytanie mszalne

Fragment pouczenia o motywach i znaczeniu trwania w nauce Jezusa 

„Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15, 9) – wzywa Jezus swoich uczniów. Warunkiem koniecznym trwania w miłości jest życie według nauki Jezusa. „Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa niebieskiego…” (Mt 7, 21) – mówi Jezus i chce przez to podkreślić znaczenie czynów, które weryfikują słowa człowieka. Między uczynkami a wyznawaną ustami wiarą istnieje specyficzne powiązanie: przeżywana w sposób autentyczny wiara motywuje do dobrych czynów, a wysiłek praktykowania miłości – ożywiając wiarę – wzmacnia więź z Bogiem.

Starajmy się wzmacniać w sobie wiarę i pokazywać ją światu przez pomnażanie dobra (por. Jk 2, 18).

ks. Jakub Dąbrowski