Na 5-tego stycznia (2007) - Wielkie dzięki

Tycjan, Św. Katarzyna Aleksandryjska na modlitwie, 1567-8, Muzeum Sztuk Pięknych, Boston. Pobrano ze strony: CGFA - http://cgfa.sunsite.dk/titian/titian16.jpgTrwajcie gorliwie

na modlitwie,

czuwając na niej 

wśród dziękczynienia.

Kol 4,2 - I czytanie z godziny czytań

Fragment nauki o nowym życiu w Chrystusie.

Apostoł wzywa nie tylko kolosan, ale także nas, którzy wyznajemy tę samą wiarę. Zaleca, abyśmy ze starannością i siłą zwracali nasze serca ku Bogu, kierując nasze myśli, chęci i pragnienia do Niego, który nas stworzył, odkupił i przeznaczył do wiecznej szczęśliwości niebiańskiej chwały. Jeżeli rzeczywiście nie będziemy ustawać w zachwycaniu się Majestatem Najwyższego, jeżeli rzeczywiście postanowimy pełnić Jego wolę, jeżeli rzeczywiście otworzymy się na światło poznania Go, to wówczas będziemy prawdziwie czuwać - czyli oczekiwać przyjścia naszego Pana wystrzegając się wszystkiego, co pochodzi od Złego. Gdy będziemy wypatrywać Jego nadejścia w Dniu Ostatecznym dostrzeżemy Go przychodzącego już teraz w swoich dziełach, w udzielanej łasce, a szczególnie w Eucharystii. Cóż nam trzeba przede wszystkim robić, jeżeli nie dziekować? Czyż przyjmując w zadatku Tego, który będzie pełnią naszej radości na wieki, uświęca nas, wyświadcza największe dobro, możemy nie być Mu wdzięczni?

Dziękujmy Panu za Jego zbawcze czyny!

Jan Budzyński