Na Piątek I tyg. zw. "I" (12.01.2007) - Słowo z nieba

Anton Raphael Mengs, Zwiastowanie, ko. 1774-76, Ermitaż, Sankt Petersburg. Pobrano ze strony: Olga's Gallery - http://www.abcgallery.com/M/mengs/mengs4.JPGWierność z ziemi wyrośnie,

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Ps 85, 12 – psalm responsoryjny

Powyższe słowa pochodzą z psalmu, który jest pieśnią radości i nadziei Narodu Wybranego powracającego z niewoli babilońskiej do ziemi ojców.

Powyższe słowa pochodzą z psalmu, który jest pieśnią radości i nadziei Narodu Wybranego powracającego z niewoli babilońskiej do ziemi ojców.

Jahwe po raz kolejny okazuje miłosierdzie wobec swego narodu, przebacza mu niegodziwości i pozwala wrócić do ziemi obiecanej. Tęsknota za ziemią obiecaną i radość powrotu, która znajduje swój wyraz w Ps 85, wyraża jednocześnie tęsknotę za definitywnym wyzwoleniem, wyraża oczekiwanie obiecanego wyzwoliciela – Mesjasza. Dlatego św. Augustyn przytoczone słowa Ps 85 interpretuje w następujący sposób:
" 'Prawda wyrosła z ziemi' — Chrystus, który powiedział: 'Jam jest prawda' (J 14, 6) — narodził się z Dziewicy. 'I Prawda spojrzała z nieba', by człowiek wierząc w Tego, który urodził się, wiedział, że on jako człowiek nie sam przez się, lecz przez Boga został usprawiedliwiony. 'Prawda wyrosła z ziemi', ponieważ 'Słowo ciałem się stało' (J 1, 14). 'I sprawiedliwość spojrzała z nieba', ponieważ 'wszelki dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka pochodzi' (Jk 1, 17). 'Prawda wyrosła z ziemi', jako Ciało z Maryi zrodzone. 'I sprawiedliwość spojrzała z nieba', ponieważ 'nic nie może otrzymać człowiek, jeśli mu z nieba nie będzie dane' (J 3, 27).»
W naszym chrześcijańskim życiu na co dzień doświadczamy własnego zniewolenia i wyzwalającej mocy Boga – sprawiedliwości „z nieba”.

Dziękujmy Bogu za nasze wyzwolenie i usprawiedliwienie!

Ks. Grzegorz Domański