Na II Niedzielę zw. "C" (14.01.2007) - Posłuszeństwo Bożemu słowu

Duccio di Buoninsegnia, Wesele w Kanie (fragment).„Zróbcie wszystko,

cokolwiek wam powie”

J 2, 5 – ewangelia mszalna 

Słowa Matki Jezusa do sług podczas wesela w Kanie Galilejskiej.

„Bądźcie jak posłuszne dzieci” (1 P 1, 14) – wzywa Apostoł. Jezus nawołuje swoich uczniów do uniżenia na wzór dziecka (por. Mt 18, 1-4). Postawę dziecka charakteryzuje posłuszeństwo. Łączy się ono z zaufaniem: chociaż dziecko nie rozumie wszystkiego, jest przekonane, że słowa kogoś innego – dodajmy: kogoś bliskiego, poważanego, kochanego – są wiarygodne. W związku z tym należy je przyjąć i im się podporządkować. Taka postawa powinna też charakteryzować chrześcijan (por. J 2, 7-8) – synów Ojca, uczniów Chrystusa.

Starajmy się, by nasze życie było jak najbliższe ideału, który nakreślił przed nami Chrystus.

ks. Jakub Dąbrowski