Na XIV Niedzielę Okresu Zwykłego

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu (…)

Mk 6, 5a – ewangelia mszalna

Jest to jedno ze stwierdzeń podsumowujących wizytę i nauczanie Jezusa w Nazarecie (Mk 6, 1-6) – w Jego rodzinnym mieście.

To negatywne stwierdzenie jeszcze raz przypomina nam, że podstawowym celem działalności i nauczania Jezusa jest budzenie wiary. Tak oczekiwane przez wszystkich cuda Jezus czyni dla wiary i tam gdzie jest wiara. Wielkie znaki tylko wtedy prowadzą człowieka do Boga, gdy dzieją się w atmosferze wiary. Stąd przez niedowiarstwo Nazaretan Jezus „nie mógł tam zdziałać żadnego cudu”. Z tego też powodu Jezus jest przede wszystkim nauczycielem, głosicielem Dobrej Nowiny, a dopiero w drugim rzędzie – cudotwórcą. Dzisiejsza ewangelia mszalna uświadamia nam tym samym, jak ważnym jest zarówno głoszenie jak i słuchanie z wiarą Bożego słowa.

Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię (por. Mk 1, 15)!

Ks. Grzegorz Domański