Na Piątek XIV tygodnia Okresu Zwykłego

"Gdyż nie wy będziecie mówili,

lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was".

Mt 10, 20 – ewangelia mszalna

Powyższe słowa Jezusa dotyczą składania świadectwa wiary przez chrześcijan w godzinie prześladowania.

Prześladowanie, o którym Jezus mówi w dzisiejszej ewangelii, jest prześladowaniem nie jakimkolwiek, lecz prześladowaniem ze względu na Niego, ze względu na wiarę. Jezus przygotowuje swoich uczniów na wrogą reakcję świata, a ewangelista przypomina Jego słowa zapewne będąc już naocznym świadkiem prześladowań.
Także dzisiaj jesteśmy świadkami wrogich reakcji świata wobec Ewangelii i jej głosicieli. Jezus zapewnia jednak, iż to Duch Ojca stoi za dziełem ewangelizacji. To właśnie Duch a nie sam człowiek składa wiarygodne świadectwo.

„Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was” (1 P 3, 15).

Ks. Grzegorz Domański