Na XV Niedzielę Okresu Zwykłego

Wszystko na nowo zjednoczyć

w Chrystusie jako Głowie

Ef 1, 7 – drugie czytanie mszalne

Jest to fragment hymnu o planie Boga, objawionym w Chrystusie.

U początku bycia chrześcijaninem (…) [jest] spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie – pisze papież Benedykt XVI na początku swojej encykliki Deus caritas est. Powtarzające się w pierwszym rozdziale Listu do Efezjan (Ef 1, 3-14) słowa: w Nimw Chrystusie (por. Ef 1, 3. 4 itd.) jasno ukazują, że w centrum Bożego planu zbawienia stoi Chrystus. Ci, którzy w Nim złożyli nadzieję (por. Ef 1, 12), noszą w sobie świadomość wezwania do życia ku chwale Boga (por. Ef 1, 4. 12), czyli do szczęścia. Żyjący Chrystus jest zadatkiem ich dziedzictwa (Ef 1, 14) – wypełnieniem tego, czego oczekują.

Niech nasze życie będzie oczekiwaniem na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga (Ef 1, 14).

ks. Jakub Dąbrowski