Na Wtorek XV tygodnia Okresu Zwykłego

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,

lecz słuchajcie głosu Pańskiego

Ps 95, 8ab - werset przed Ewangelią

Psalmista wzywa do uwielbienia Boga i zasłuchania w Jego głos.

"Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego" (Ps 95, 7d)  nawołuje psalmista. W wydarzeniach, do których odwołuje się autor psalmu, Izraelitom zabrakło wiary w Bożą opiekę (por. Ps 95, 8-9; Wj 17, 1-7) pomimo to, że po opuszczeniu Egiptu, w czasie pobytu na pustyni wielokrotnie doświadczyli widocznych znaków Bożej obecności (por. Wj 16). Brak zawierzenia Opatrzności - zatwardziałość serca -  zamyka człowieka na Boży głos (por. Ps 95, 7d), na przyjęcie daru zbawienia, który ofiaruje mu Bóg (por. Ps 95, 11). Odpowiedzią człowieka na działanie Boga powinno być oparcie się na Nim, zgodnie ze stwierdzeniem psalmu: On jest naszym Bogiem, a my owcami w Jego ręku (Ps 95, 7ac).

Starajmy się słuchać słów, które Bóg do nas kieruje.

ks. Jakub Dąbrowski