Na XVII Niedzielę Zwykłą B

  Na XVII Niedzielę Zwykłą B

 

Abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani 

Ef 4, 1- drugie czytanie mszalne

Paweł wzywa adresatów listu do odpowiedzi życiem na Boże wezwanie.

Powołanie leży u podstaw nadziei ; stwierdza to Paweł, kiedy mówi o
jednej nadziei, jaką daje powołanie (Ef 4, 4). Bóg, który
wybrał nas przed założeniem świata; (Ef 1, 4) przeznaczył nas
dla siebie (Ef 1, 5), wzywa nas do ufnego oczekiwania przyszłej, pełnej
chwały rzeczywistości, która wypełnia się już w Chrystusie (por. Ef 1, 14; Kol 1,
27). To powołanie do istnienia ku chwale Bożego majestatu (Ef 1, 12),
powinno mieć decydujący wpływ na nasze życie już teraz (por. Ef 4, 1). Stąd Paweł w
tekście, którym rozpoczyna część listu składającą się z różnych wskazań moralnych
(por. Ef 4, 1 6, 20), tak mocno akcentuje potrzebę postępowania w sposób
godny otrzymanego przez nas wezwania.

Niech nasze postępowanie będzie dowodem oczekiwania na odkupienie, które nas
uczyni własnością Boga (Ef 1, 14).

Ks.Jakub Dąbrowski