Na św. Ignacego Loyoli

Na św. Ignacego z Loyoli 

„Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy” 

Mt 13, 31 – ewangelia mszalna

Jezus w przypowieściach przedstawia naturę Królestwa niebieskiego.

 „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost” (1 Kor 3, 6). Bo to Bóg daje wzrost. A cechą wzrastania jest to, że dokonuje się ono powoli, lecz nieuchronnie. Porównując Królestwo niebieskie do ziarnka gorczycy (por. Mt 13, 31-32) i – tym samym – zapewniając o nieustannym wzroście Królestwa, Jezus pozwala swoim słuchaczom zrozumieć, że przyjęte przez żyzną ziemię ich serc ziarna Dobrej Nowiny w swoim czasie wydają plon (por. Mt 13, 8. 23). Niech słowom naszej modlitwy: „Przyjdź Królestwo Twoje” (Mt 6, 10) i naszym apostolskim działaniom towarzyszy pewność tego, że Bóg daje wzrost (por. 1 Kor 3, 6). 

ks. Jakub Dąbrowski