Na czwartek XVII tygodnia zwykłego

Na czwartek XVII tygodnia zwykłego

 „Jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy (…) w moim ręku”

 

Jr 18, 6 – pierwsze czytanie mszalne

 Bóg porównuje swoją relację z ludem Izraela do pracy garncarza.

 

 „Ja (…) sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę” (Iz 45, 7)… Jeremiasz, obrazowo przedstawiając tę prawdę, porównuje działanie Boga do pracy garncarza. Rzemieślnik – lepiąc naczynia – postępuje z gliną według swojego upodobania (por. Jr 18, 1-4). Przyszłość narodu jest jak glina: Bóg może odstąpić od wymierzenia zamierzonej kary lub postąpić wprost przeciwnie. Warunkiem, który decyduje o kierunku działania Boga, jest nawrócenie człowieka, uczynienie lepszymi jego dróg i czynów (por. Jr 18, 8-12).

 Starajmy się w naszym życiu o owoce godne nawrócenia (por. Łk 3, 8). 

ks. Jakub Dąbrowski