Na sobotę XVIII tygodnia zwykłego

Na sobotę XVIII tygodnia zwykłego 

„Czemu (…) milczysz, gdy bezbożny połyka uczciwszego od siebie?” 

Ha 1, 13 – pierwsze czytanie mszalne

Prorok pyta Boga o Jego postawę względem ludzi nieprawych.

„Zazdrościłem (…) niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników” (Ps 73, 3) – stwierdza psalmista. Cierpiącego człowieka sprawiedliwego często nurtuje pytanie o pomyślność, którą cieszą się ludzie żyjący z dala od Boga i Jego nakazów. W tym kontekście szczególnie niepokoi „milczenie” Boga, Jego pozorna bierność w takiej sytuacji (por. Ha 1, 13). Cierpienie, dotykające osobę bez względu na jej stosunek do wiary (a nieraz również ze względu na jej stosunek do wiary), pozostaje dla nas tajemnicą, zrozumiałą jedynie w perspektywie wieczności (por. Ps 73, 13-17). Tajemnicę tę rozświetla Chrystus, Jego opuszczenie i haniebna śmierć – On przypomina nam, że cierpienie ma ogromną wartość, ponieważ przez nie dokonuje się odkupienie człowieka (por. Iz 53, 5).

Ofiarujmy nasze cierpienia – za przykładem Apostoła – dla dobra Ciała Chrystusa, którym jest Kościół (por. Kol 1, 24). 

ks. Jakub Dąbrowski