Na XX Niedzielę Okresu Zwykłego

Jeden dzień w przybytkach Twoich,

jest lepszy niż innych tysiące.

Ps 84(83),11 - antyfona na wejście

Werset pochodzi z pieśni wyrażającej tęsknotę i miłość do Świątyni Jerozolimskiej, w której przebywał Bóg.

Przedsionek. Pomieszczenie między dziedzińcem a Świętym i dalej Świętym Świętych. Nie pełnił jakiś szczególnych funkcji, a jednak pobożny Izraelita rozpoznawał, że i tu Najwyższy udziela swej mocy chwalącym Go i postępujacym nienagannie. Gorące uczucie, którym psalmista darzył miejsce będące jedynie cieniem rzeczy przyszłych, jest dla nas znakiem i wezwaniem do wielkiej miłości względem rzeczywistości przyniesionej i przynoszonej przez Chrystusa. Cóż jednak oznacza czas, o którym w psalmie mowa? "Królestwo niebieskie jest jednym dniem - wyjaśnia Orygenes -nie ma tam nocy ani ciemności, lecz wciąż trwa światłość. Kto zaś spędzi jeden dzień w królestwie niebieskim, jest tam zawsze".

"Noc się posunęła, przybliżył się dzień. Porzućmy więc uczynki ciemności i przyobleczmy zbroję światła!"

Jan Budzyński