Na Sobotę XXII tygodnia zwykłego "II" (9.09.2006)

Cóż masz, czego byś nie otrzymał?

1 Kor 4,7 - I czytanie mszalne

Św. Paweł i Sostenes ironicznie karcą adresatów swojego listu.

Teodoret z Cyru pisze: "Czym sie chełpisz? Wymową? Przecież to Bóg ci ją dał! Wiedzą? Ona również jest darem Boga. Dokonywaniem cudów? To także jest działaniem Ducha". Zarówno ludzkie istnienie, jak również istnienie świata jest dane od Boga. Podobnie sama możliwość posiadania czegokolwiek jest wymyślona i udzielona przez jedynego Stwórcę. Nie inaczej jest z naszym działaniem, dzięki któremu w ogóle coś osiągamy, albo nabywamy - siły do podjęcia aktywności czerpiemy pośrednio z tego, co Wszechmogący dał nam .

Pokornie dziękujmy Bogu za wszystkie Jego dary!

Jan Budzyński