Na Św. Melchiora Grodzieckiego

„Oto pokolenie tych,

którzy (…) szukają oblicza Boga Jakuba”

Ps 24,6 - psalm responsoryjny

Fragment psalmu mówiącego o wejściu Boga do świątyni.

„Boże, mój Boże, szukam Ciebie…” (Ps 63, 2) – mówi psalmista. Homo est capax Dei – stwierdza katechizm (KKK 27) – człowiek jest otwarty na Boga, gotowy do przyjęcia Go. Pozostaje jeszcze pytanie, w jaki sposób powinniśmy Go szukać. Poszukujący Boga to ludzie „rąk nieskalanych i czystego serca, których dusza nie lgnęła do marności…” (Ps 24, 4) – osoby kierujące się w swym postępowaniu wskazaniami sumienia. Do znalezienia Boga to jednak nie wystarczy; potrzebna jest jeszcze modlitwa: „myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań” (Ps 63, 7). Wtedy, gdy człowiek powierza Bogu swą drogę (por. Ps 37, 5) i stara się żyć moralnie, jego „dusza syci się obficie” (Ps 63, 6).

Niech na dzisiejszych drogach życia towarzyszy nam wezwanie św. Benedykta: „Módl się i pracuj”.

ks. Jakub Dąbrowski