Na XXIII Niedzielę zwykłą "B" (10.09.2006)

Powiedzcie małodusznym:

«Odwagi! Nie bójcie się! (…)»

Iz 35, 4 – pierwsze czytanie mszalne

Są to słowa proroka Izajasza związane z zapowiedzią przyjścia Mesjasza – wybawiciela.

Prorok wzywa swój naród do wielkoduszności i odwagi. Jednak słowa, które padły w zamierzchłej przeszłości, jeszcze przed przyjściem Chrystusa na ziemię, nie tracą nic ze swej aktualności: Wiara powinna rodzić wielkiego ducha i chrześcijańską odwagę. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31).
Chwile zwątpienia i małoduszności są mimo wszystko czymś dla człowieka naturalnym. Dobrze ukazuje to ewangeliczne opowiadanie o uciszeniu przez Jezusa burzy na jeziorze. W obliczu niebezpieczeństwa uczniów Jezusa ogarnia przerażenie, a On ich upomina: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” (Mt 8, 26).

Pamiętajmy na co dzień o słowach Jezusa: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14, 27)

ks. Grzegorz Domański