Na Poniedziałek XXIII tygodnia zwykłego (11.09.2006)

Wyrzućcie więc stary kwas,

abyście się stali

nowym ciastem,

jako że przaśni jesteście.

1Kor 5, 7 – pierwsze czytanie mszalne

Św. Paweł Apostoł wzywa do usunięcia zła spośród Kościoła.

Żydzi przed największym ich świętem, świętem Paschy, starannie usuwali wszelki kwas ze swych domów, tak aby wieczerzę paschalną spożyć przy użyciu chleba przaśnego. Między innymi w ten sposób celebrowali wyzwolenie swojego narodu z niewoli egipskiej i przejście do życia w wolności. Po Święcie Paschy pojawiał się zatem w ich domach nowy kwas.
Święty Paweł wzywa swych czytelników do nawrócenia i usunięcia zła spośród siebie. Wzorem dla tego wysiłku ma być Pascha, którą symbolizuje wyrzucenie kwasu i nowe paschalne ciasto. Ma to być zatem przejście z niewoli do wolności, przejście drogą, którą wskazuje Pascha Chrystusa (zob. drugą część wersetu: 1Kor 5, 7b), przejście z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych.

Niech nasza wiara prowadzi nas drogą Paschy Chrystusa!

ks. Grzegorz Domański