Na Wtorek XXIII tygodnia zwykłego (12.09.2006)

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów

i wybrał spośród nich dwunastu,

których nazwał apostołami.

Łk 6, 13 – ewangelia mszalna

W czasie swej działalności w Galilei Jezus wybiera najbliższych swych współpracowników – grono Dwunastu.

Przed wyborem dwunastu Apostołów Jezus spędza całą noc na modlitwie (Łk 6, 12). Odnotowując ten fakt, ewangelista Łukasz podkreśla niezwykłe znaczenie tego wydarzenia: Jest to jeden z decydujących momentów misji Jezusa, który będzie miał wpływ na kształt Kościoła po Jego odejściu do domu Ojca.
Tematem zasadniczym dzisiejszej Ewangelii jest zatem temat powołania. Jezus powołuje słabych i grzesznych ludzi do odpowiedzialnego zadania przedłużania Jego misji. Jak bardzo ta grzeszność potrafi dojść do głosu, dowiadujemy się z następnych stron Ewangelii. Pokazuje to, iż gwarantem świętości Kościoła i kontynuacji dzieła zbawienia pozostaje ciągle jedynie sam Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie.

Zawsze patrzmy na Kościół przez pryzmat wiary, a nie ludzkich słabości!

ks. Grzegorz Domański