Na Św. Jana Chryzostoma (13.09.2006) - Płacz błogosławionych

"Błogosławieni wy,

którzy teraz płaczecie,

albowiem śmiać się będziecie".

 Łk 6, 21b – ewangelia mszalna

Wobec uczniów i „wielkiego mnóstwa ludu” (Łk 6, 17) Jezus proklamuje swe błogosławieństwa.

Nie każdy płacz jest płaczem błogosławionych. W powyższym błogosławieństwie chodzi przede wszystkim o płacz tęsknoty za Bogiem i Jego królestwem. Tęsknota ta i oczekiwanie jest też często związane z prześladowaniem „z powodu Syna Człowieczego” (Łk 6, 22).
Jezusowe błogosławieństwa znamy także z wersji, jaką zapisał Mateusz (Mt 5, 3-12). Łukasz jednak mocniej podkreśla znaczenie chwili obecnej: „Błogosławieni, którzy teraz płaczecie”. Królestwo Boże jest zatem sprawą nie tylko przyszłości – realizuje się tu i teraz!

Pamiętajmy, że nasze zbawienie dokonuje się dzisiaj, w chwili obecnej!

ks. Grzegorz Domański