Na Podwyższenie Świętego Krzyża (14.09.2006) - Posłuszne uniżenie

 (…) Uniżył samego siebie,

stawszy się posłusznym

aż do śmierci,

i to śmierci krzyżowej.

Flp 2, 8 – pierwsze czytanie mszalne

 

Są to słowa ze słynnego hymnu o kenozie Jezusa Chrystusa (Flp 2, 6-11).

Odwieczny problem człowieka polega na szukaniu życia na własną rękę, według własnych planów i koncepcji. Człowiek często nie potrafi uwierzyć Bogu i sam chce zapewnić sobie szczęście. Ten mechanizm zafunkcjonował już podczas popełniania grzechu pierworodnego, kiedy to człowiek, szukając życia, zapragnął być jak Bóg (zob. Rdz 3, 4-5).
Jezus Chrystus swoim uniżeniem pokazuje, że droga do zbawienia prowadzi w odwrotnym kierunku – w kierunku posłusznego uniżenia się przed Bogiem i powierzenia Jemu swego życia.

Nie bójmy się zaufać Bogu!

Ks. Grzegorz Domański