Na MB Bolesnej (15.09.2006) - Cierpienie w posłuszeństwie

A chociaż był Synem,

nauczył się posłuszeństwa

przez to, co wycierpiał.


Hbr 5, 8 – pierwsze czytanie mszalne

Autor Listu do Hebrajczyków rozważa naturę kapłaństwa Chrystusowego

Jezus Chrystus będąc Synem Bożym nie odsuwa od siebie cierpienia; pozostaje posłuszny woli Ojca. Sam staje się żertwą ofiarną dla naszego zbawienia. Staje się też kapłanem, który tę ofiarę z samego siebie składa Ojcu. W posłuszeństwie Jezusa zostaje naprawione nieposłuszeństwo Adama, zostaje dokonane nasze odkupienie.
Boimy się naszego cierpienia. Jednakże należy pamiętać, że przez cierpienie Bóg odkupił świat. Trudne chwile nie ominęły też dzisiejszej Patronki – Matki Jezusa, którą nazywamy współodkupicielką. Także nasze cierpienie przeżywane w wierze i posłuszeństwie wobec Boga ma wartość odkupieńczą.

Łączmy nasze cierpienia z krzyżem Jezusa Chrystusa!

Ks. Grzegorz Domański