Na Świętych Korneliusza i Cypriana (16.09.2006) - Wiara potwierdzona czynami

Czemu to

wzywacie Mnie:

"Panie, Panie"

a nie czynicie tego,

co mówię?

Łk 6, 46 – ewangelia mszalna

Jest to pytanie, którym Jezus otwiera opowiadanie o dobrej lub złej budowie (Łk 6, 46-49).  Wiara wymaga potwierdzenia w konkretnych czynach. W wersecie następnym (Łk 6, 47) Jezus opisuje wiarę w potrójny sposób: przychodzić do Niego, słuchać Go, i wypełniać Jego słowa. Wszystkie te trzy elementy powinny być obecne w życiu chrześcijanina.
Jezus zdaje się zakładać, że właśnie wypełnianie Jego słów jest rzeczą najtrudniejszą. I tak chyba jest w istocie w naszym życiu. Jednak wiara, która nie jest praktykowana całym życiem jest zagrożona upadkiem.

 

Budujmy dom naszego życia na skale!

 

Ks. Grzegorz Domański