Na Św. Stanisława Kostki (18.09.2006) - Korzystne niekorzystanie

Trzeba więc,

aby ci którzy się radują,

tak jakby się nie radowali;

a ci którzy używają,

tak jakby nie używali.

1 Kor 7,30b.31a - responsorium po II czytaniu z godziny czytań

Św. Paweł przedstawiał swoją opinię, że lepiej jest pozostać w dziewictwie, niż zawierać małżeństwo, które jest dobre.

"Sprawy doczesne - wyjaśnia Teodoret z Cyru - są nam obce, niebawem wszak stąd odejdziemy. Niechaj więc nikt nie rozpacza nad ubóstwem, ani niech się nie chełpi bogactwem, a ci którzy wiele posiadają, niech nie korzystają ze swych bogactw w rozpuście i marnotrawstwie, lecz niechaj czerpią z nich tylko to, co niezbędnie konieczne". Człowiek, który rozwiaja życie duchowe udzielone przez chrzcielne zanurzenie w śmierci Pana, nie znajdzie w konsumpcji doczesnych dóbr większej korzyści, niż może znaleźć w poświęceniu się sprawom Bożym. Zarówno nasza obecność na tym świecie jak również dotychczasowa postać świata ma swój kres. Natomiast życie w Chrystusie, które otrzymaliśmy w zadatku, trwać będzie wiecznie, jeżeli trwać w nas będą Jego słowa i przynosić będziemy owoc w postaci przestrzegania Jego przykazań. Ta prawda znalazła swe odbicie w życiu młodego Stanisława, który porzucił myśl o karierze przygotowywanej mu przez rodziców, i oddał się rozumenej służbie Bożej w zakonie jezuitów osiągając wieczne szczęście.

Zwracając się ku Bogu, korzystajmy ze świata tak,  jakbyśmy nie korzystali!

Jan Budzyński