Na Piątek XXV tyg.zw."II" (6.10.2006) - Opiekun swego dzieła

Przenikasz i znasz mnie, Panie,

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.

Z daleka spostrzegasz moje myśli.

Ps – 139, 1 – psalm responsoryjny

Psalmista sławi wszechwiedzę i wszechmoc Boga, który przenika wszystkie stworzenia.

Psalmista, rozważając tajemnicę Boga, daje wyraz swemu zachwytowi Jego wielkością jako stwórcy. Zwraca się on do Boga, który nie jest bezdusznym demiurgiem; przeciwnie – jest opiekunem swego dzieła. Autor Psalmu 139. podkreśla szczególne zainteresowanie Boga człowiekiem, którego z troskliwością kształtuje On już od łona matki (zob. Ps. 139, 13).
Współczesnemu człowiekowi, który coraz bardziej zdaje się doświadczać samotności, wewnętrznej pustki i rozdarcia, niezwykle potrzebna jest kojąca świadomość troskliwej obecności Wszechmocnego.

Cieszmy się obecnością Boga!

Ks. Grzegorz Domański