Na MB Różańcowej (7.10.2006) - Modlitwa razem z Maryją

 Wszyscy oni trwali

jednomyślnie na modlitwie

razem z niewiastami,

Maryją, Matką Jezusa,

i braćmi Jego.

Dz 1, 14 – pierwsze czytanie mszalne

Łukasz opisuje pierwsze chwile życia Kościoła, zaraz po wniebowstąpieniu Jezusa.

Czas Jezusa na ziemi dobiegł końca. Jednak grono Apostołów, trwając na modlitwie, pozostaje w łączności ze Zbawicielem. Modlitwa jest pierwszą czynnością młodego Kościoła po odejściu Pana. Poprzedza ona jednocześnie pierwszą ważną decyzję – uzupełnienie Grona Dwunastu (Dz 1, 15-26). Autor Dziejów Apostolskich podkreśla w ten sposób ważność modlitwy w życiu wspólnoty kościelnej.
Razem z Kościołem modli się Matka Jezusa, patronka dzisiejszego dnia. Wierzymy, że Maryja i dzisiaj modli się za Kościół i z Kościołem, że modli się za nami i z nami.

Trwajmy na modlitwie!

Ks. Grzegorz Domański