Na Wtorek XXVII t.z.(10.10.2006) - Błogosławiony fundamentalizm

Fundamentu bowiem

nikt nie może położyć innego,

jak ten, który jest położony,

a którym jest Jezus Chrystus.

1 Kor 3,11- responsorium po II czytaniu z godziny czytań

To zadanie stanowi fragment Pawłowego wyjaśnienia relacji między Bogiem, apostołami i innymi chrześcijanami.

"Naszym zadaniem - pisze Teodoret z Cyru - jest wznosić budynek, a nie kłaść podwaliny. Ten bowiem, kto chce roztropnie budować, nie może położyć innego fundamentu". A jak kładzie się fundament? Odpowiedź zawarta jest w nauce danej przez Jezusa: "Pokażę wam do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale" (Łk 6,48). Jedna jest więc "technologia" wznoszenia budowli zbawienia: przyjąć z uwagą mądrość i postępować zgodnie z nią. A jest ona nauczana jedynie przez Mistrza - jedynego (por. Mt 23,10) i konkretnego. Jest Nim Jezus z Nazaretu -Słowo, które było "na początku", i które "stało się ciałem" (J 1,1.14).

Budujmy na fundamencie, którym jest jedynie Jezus Chrystus!

 Jan Budzyński