Na Sobotę XXVII t.z."II" (14.10.2006) - Perpetum mobile

"Owszem, ale również

błogosławieni ci,

którzy słuchają słowa Bożego

i zachowują je".

Łk 11,28 - ewangelia mszalna (zob. śpiew przed ewangelią)

W ten sposób Jezus odpowiedział na stwierdzenie pewnej kobiety: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś".

Św. Jan Chryzostom pyta: "Czy widzisz, że nigdy nie zapiera się swego naturalnego pokrewieństwa, lecz dołącza do niego pokrewieństwo według cnoty?" Wielkim bowiem obdarowaniem i wyniesieniem (1) było dla Maryi napełnienie ją łaską (2), zstąpienie Ducha Świętego i otoczenie mocą Najwyższego (3). A odpowiedzią godną takich dobrodziejstw są jej słowa: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi sie stanie według słowa twego" (4). "A słowo stało się ciałem" (5) - przedwieczny Syn Boży przyjął z niej ciało i stał się człowiekiem. I tak w Maryi błogosławieństwo przyniosło owoc w postaci posłusznego wypełniania słów Bożych, a ono przyniosło znów błogosławieństwo. Oto perpetum mobile !

Otwórzmy się na łaskę Bożą, abyśmy mieli moc pełnić wolę Bożą - pełnimy wolę Bożą, abyśmy wzrastali w łasce!

Jan Budzyński