Na Wielki Poniedziałek

  

Ubogich zawsze macie u siebie, a mnie nie zawsze

 J 12,8 - ewangelia

Na sześć dni przed Paschą Jezus uzasadnił swoją aprobatę dla namaszczenia Jego nóg drogocennym olejkiem.

Oto pozostało sześć dni do wspomnienia Paschy Nowego Przymierza. Co to za czas, w którym troska o biednych ma ustąpić pierszeństwa celebracji śmierci Pana? Co to za pomysł, by oddzielać miłość do ubogich od czci okazywanej Chrystusowi? To czas ustalony i pomysł ogłoszony przez Pana, abym umysł, wolę, serce i uczynki skierował WPROST ku Niemu samemu.