Na Wielką Sobotę

On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,

i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata 

1 J 1,8-9 – modlitwa południowa.

Pan daje śmierć i życie.
Wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza.

werset po czytaniu modlitwy południowej