Na Piątek Wielkanocny

I nie ma w żadnym innym zbawienia,

gdyż nie dano ludziom pod niebem

żadnego innego imienia,

w którym moglibyśmy być zbawieni.

Dz 4,12 - I czytanie mszalne

Powyższymi słowami św. Piotr Apostoł podsumowuje swoją wypowiedź o Chystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.

Ani Kryszna, ani Konfucjusz, ani Lao-Tsy, ani Budda, ani Zoroaster, ani Mahomet, ani Sali Baba nie mieli mocy, by zbawić człowieka. Nie posiadał jej nawet Mojżesz. Tylko ta jedna konkretna osoba - Jezus Chrystus - przez oddanie swego życia  i swoje zmartwychwstanie niesie wyzwolenie od grzechów i śmierci udzielając życia wiecznego.