Na NMP Królowej Polski

"Oto Matka twoja"

J 19,27 - śpiew przed ewangelią i ewangelia mszalna

Ukrzyżowany Jezus wypowiada te słowa do ucznia, którego umiłował.

Oto Maryja staje się matką wszystkich narodzonych na nowo. Kto chce korzystać ze zdroju łask wypływającego spod Krzyża, musi wypełniać przykazania i polecenia Syna Bożego i Człowieczego. Musi więc także mieć Jego Matkę za swoją.

Jeśli pragniemy wypełniać słowa Boże, na wzór umiłowanego ucznia przyjmijmy Maryję do siebie!