Na św. Floriana

Aż do śmierci idź w zapasy o prawdę,

a Pan Bóg będzie walczył o ciebie.

Syr 4,28 - responsorium po I czytaniu w godzinie czytań

Jezus, syn Syracha, podaje powyższe zdanie jako jedno z mądrościowych pouczeń.

Prawda nie obroni się sama, jeśli zabraknie ludzi, którzy o nią walczą. Nawet jeśli konsekwencją zmagań może być śmierć, nie ma się czego obawiać. Sam Bóg niezwyciężony i niezwyciężalny bierze udział w tej konfrontacji. Choćby ktoś zginął i tak zatryumfuje jak Chrystus, który zmartwychwstał. Rozraduje się w wiecznej szczęśliwości jak Florian męczennik.

Walczmy o prawdę!