Na IV Niedzielę Okresu Wielkanocnego

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi

i rzeczywicie nimi jesteśmy.

1J 3,1 - II czytanie mszalne

Przy pomocy powyższych słów św. Jan wyjaśnia na czym polega miłość, którą Bóg obdarzył wierzących.

Dziećmi Bożymi są ci, którzy narodzili się z Boga. W jaki sposób to może się stać? Jeżeli wierzymy w Boskie pochodzenie i moc Jezusa Chrystusa, a także w chrzcie zanużamy się w Niego, wówczas przyjmujmy Ducha Bożego, który wspiera naszą wiarę swym świadectwem. Stajemy się wtedy razem z Chrystusem współdziedzicami chwały, poprzez uczestnictwo w Jego cierpieniach. Dzięki wierze poznajemy wolę Bożą, a dzięki chrzcielnemu przyobleczeniu się w Tego, który doskonale ją wypełnił, otrzymujemy moc do przestrzegania jej nawet w największych przeciwnościach. W ten sposób w Jednorodzonym Synu Bożym stajemy się duchowo nowonarodzonymi dziećmi Boga.

Wierzmy, abyśmy byli dziećmi Boga żyjąc w zgodzie z Jego wolą!