Na Wtorek V tygodnia Okresu Wielkanocnego

Pan jest wierny we wszystkich swych słowach,

i we wszystkich swoich  dziełach święty.

Ps 145 [144], 13b - psalm responsoryjny

Powyższa proklamcja jest fragmentem psalmu wielbiącego moc Bożą. 

Pan Bóg zawsze dotrzymuje danych obietnic, gdyż w pełni wszystko poznaje i ma władzę nad wszystkim. Nie odmienia swoich zamiarów od początku wiedząc do czego dąży. Nic nie posiada siły zdolnej Mu się przeciwstawić. Dlatego każde Jego działanie jest doskonałe.

Podziwiajmy Najwyższego we wszystkim, co czyni, abyśmy przyjęli Jego świętość do naszych serc!