Na Sobotę VI tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Wyszedłem od Ojca

i przyszedłem na świat;

znowu opuszczam świat

i idę do Ojca"

J 16,28 - ewangelia mszalna

Tymi słowami Jezus otwarcie mówi o swym Ojcu i swoim posłannictwie.

Wyszedł od Ojca, ale zarazem powiedział: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy".
Przyszedł na świat, ale założył królestwo "nie z tego świata".
Opuścił świat, ale pozostawił uczniom swój pokój, przekazał swojego Ducha, przykazał spożywać swoje Cialo i Krew.
Poszedł do Ojca, ale powiedział: "Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata".
W ten paradoksalny sposób Pan wskazał na tajemnicę swojej Bosko-ludzkiej osoby. Zarazem jednak pouczył, abyśmy działali na Jego wzór: pracując pośród świata trwali w nieustannej jedności z Ojcem, a oddając się kontemplacji Boga nie zapominali o misji na ziemi.

Trwajmy zapatrzeni w Boga, abyśmy prawdziwie budowali Jego królestwo!