Na Poniedziałek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Gdy Duch Święty zstąpi na was,

otrzymacie moc Jego

i będziecie moimi świadkami

aż po krańce ziemi" 

Dz 1,8 - antyfona na wejście

Jezus wypowiada powyższe słowa przed swoim wniebowstąpieniem.

Nie wystarczy chodzić z Mistrzem i słuchać Jego słów, aby nauczać innych. Nie wystarczy spożyć z Barankiem Nową Paschę, aby przeprowadzać innych z życia w grzechu do życia w Bogu. Nie wystarczy widzieć i słuchać Zmartwychwstałego, aby rozbudzać w innych wiarę w Niego i nadzieję na zmartwychwstanie w Nim. Dopiero w mocy wyczekiwanego i zesłanego Ducha Świętego otrzymuje się uzdolnienie, by innych doprowadzić do Jezusa Chrystusa. 

Czekajmy wraz z Apostołami, abyśmy mieli udział w dziele, które rozpoczęli!