Na Wtorek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,

Pan nas ratuje od śmierci!

Ps 68[67],21 - psalm responsoryjny

 Lud zebrany w Świątyni wielbi Boga za Jego czyny.

Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej. Przez Chrystusa wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci. Gdy przeszliśmy przez morze wód chrzcielnych, uzyskaliśmy wolność. Dlatego Bóg stawia nas codziennie przed wyborem jednej z dwóch dróg prowadzących w przeciwne strony: do wieczności lub do zatracenia.

Nie grzeszmy, a Bóg uratuje nas od śmierci!