Na św. Justyna męczennika

"Bądź wierny aż do śmierci,

a dam Ci wieniec życia".

Ap 2,10 - responsorium po I czytaniu godziny czytań 

 Te słowa skierował Pierwszy i Ostatni do Kościoła w Smyrnie.

Jak straszne doczesne konsekwencje może mieć wierność Bogu ! Cóż za paradoks - wierność Stworzycielowi świata  i człowieka może prowadzic do śmierci. Co więcej, jest polecana przez Dawcę życia. Dlaczego? Gdyż jest potężną siłą jednoczącą wiernego z Bogiem, który ma moc udzielić mu życia wiecznego.

Bądźmy wierni, abyśmy zdobyli nagrodę zapowiedzianą przez Boga!