Na Piątek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Paś owce Moje"

J 21,18 - ewangelia mszalna 

Po zmartwychwstaniu Jezus kieruje powyższe słowa do Piotra.

Oto Dobry Pasterz przekazuje swoje owce. Czy ten, komu oddaje pod opiekę swoją trzodę, jest najemnikiem? Nie, gdyż kochając Dobrego Pasterza kocha i Jego umiłowane owce. Dlatego zależy mu na nich. Z miłości Piotr poniósł śmierć. Tym samym spełnił proroctwo wypowiedziane przez Zmartwychwstałego i wypełnił wezwanie do naśladowania Jezusa Chrystusa - oddał swe życie przy posłudze dla zbawienia uczniów Pańskich.

Słuchajmy głosu następcy Piotra, któremu Pan powierzył swe stado!