Na Śś. Karola Lwangi i towarzyszy

"Ty pójdź za Mną"

J 21,22 - ewangelia mszalna

Tymi słowami zmartwychwstały Chrystus odpowiada na pytanie Piotra o losy ucznia, którego Jezus miłował.

Jezus mówi do Piotra: "Skoro wyznałeś, że Mnie kochasz, skoro usłyszałeś Moje wezwanie, abyś wziął w opiekę tych, którzy Mnie słuchają, nie zastanawiaj się do czego przeznaczyłem innych Moich uczniów. Skup się na swojej misji, którą ci wyznaczyłem. Podążaj drogą posłuszeństwa woli Ojca, którą ja szedłem i nadal idę. Stawiaj kroki na ścieżce miłości do przyjaciół, tak jak Ja to czyniłem. To jest twoje zadanie. Uważaj, abyś je wienie wypełnił!".

Słuchajmy Pana i podążajmy drogą, którą nam wyznacza!