Na NMP Matki Kościoła

"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie"

J 2,5 - ewangelia mszalna

W ten sposób Maryja zwraca się na weselu do sług.

Słudzy najpierw posłuchali słów Maryi. Potem po prostu wypełili polecenie dane przez Jezusa. Dzięki ich postawie Chrystus uczynił pierwszy znak i objawił swoją chwałę. Dzięki ich postawie uczniowie Pana uwierzyli w Niego. Co by jednak zrobili, gdyby nie mądra rada Niewiasty, którą Chrystus uczynił Matką swych uczniów?

Słuchajmy tego, co mówi do nas Oblubienica Ducha Świętego, abyśmy poznali jej Syna.