Na Środę po Zesłaniu Ducha Świętego

"Czyż nie dlatego jesteście w błędzie,

że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?"

Mk 12,24 - ewangelia mszalna

W ten sposób Jezus zaczyna swoją odpowiedź na kazus przedstawiony przez saduceuszów podważających naukę o zmartwychwstaniu.

Św. Hieronim zauważa: "Powoływali się na Pismo, ale go nie znali. Ponieważ zaś nie znali Pisma, więc również o mocy Bożej nie mieli pojęcia". Podobnie jak niegdyś, powołując się na słowo Boże, podważano naukę Chrystusa, tak teraz podważa się naukę Kościoła - Jego mistycznego Ciała. Wtedy Chrystus udzielił dwóch rodzajów wyjaśnień: przedstawił prawdę nie odwołując się do pisma oraz wyciągnął wnioski z tekstu natchnionego. Podobnie czyni Kosciół, który pouczany przez Chrystusowego Ducha, poznaje rzeczywistość, do której odnoszą się słowa. A chociaż wielu odnajduje się w postawie konsekwentnie wątpiacych saduceuszy, uczniami Pana pozostają tylko Ci, którzy słuchają Jego objaśnień wypowiedzianych przez Kościół.

Wierzmy Kościołowi, abyśmy rozumieli Pisma i moc Bożą!