Na Św. Jadwigi Królowej

"Będziesz miłował Pana, Boga swego,

całym swoim sercem, całą swoją duszą,

całym swoim umysłem i całą swoja mocą [...]

Będziesz miłował swego bliźniego

jak siebie samego".

Mk 12,30-31 - ewangelia mszalna

Tym cytatem z księgi Powtórzonego Prawa Jezus odpowiada uczonemu w Piśmie na pytanie o największe przykazanie.

Św. Augustyn wyjaśnia zwięźle jak i dlaczego miłować Boga: "'Ze wszystkiego serca' - zwracaj ku niemu wszystkie swe pragnienia; ze wszystkiej duszy - oraz całe swoje życie; 'ze wszystkiej myśli' - i cały swój rozum. Od Niego bowiem otrzymałeś wszystko, a więc ku Niemu to zwracaj". Ale dlaczego tak ważne jest, aby miłować człowieka? Różni są przecież ludzie - nie wszyscy są dobrzy, nie wszyscy postępują zgodnie z wolą Boga, którego przede wszystkim mamy kochać. "Kto kocha człowieka, to tak jakby Boga kochał. Człowiek bowiem jest obrazem Bożym. W człowieku kochamy Boga, podobnie jak w obrazie królewskim czcimy króla" pisze św. Jan Złotousty.

Kochajmy Boga i bliźniego!