Na Piątek po Zesłaniu Ducha Świętego

"Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy".

J 14,23 - śpiew przed ewangelią

Jezus wypowiada powyższe słowa w czasie mowy pożegnalnej.

Św. Grzegorz wyjaśnia: "Potwierdzeniem miłości jest ukazanie czynu. Milość Boga nie jest bowiem nigdy leniwa, dokonuje wielkich czynów, jeśli jest miłością, a gdy tego odmawia, nie jest miłością". Jak wiara bez uczynków jest martwa, tak miłość do Boga bez spełniania Jego woli nie istnieje. Gdy zaś istnieje, jest potężnym motorem napędzającym i kierującym człowieka do dobrych uczynków. Dzięki nim człowiek zyskuje miłość ze strony Boga, która rówineż nie polega na bierności. Bóg przybliża się do człowieka i tym samym daje się mu lepiej widzieć oraz udziela mu swej mocy.

Miłujmy Boga, abyśmy mogli Go lepiej poznać!