Na Św. Tomasza Apostoła

Jesteście współobywatelami świętych

i domownikami Boga

- zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,

gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.

Ef 2,19-20 - czytanie mszalne; czytanie w jutrzni

 Św. Paweł zapisał te słowa, gdy przedstawiał nauke o pojednaniu ludzkości w Chrystusie. 

Dzięki  łasce przez wiarę i chrzest zostaliśmy włączeni do nowego społeczeństwa. Otrzymaliśmy te same prawa i obowiązki, które przysługują mieszkańcom niebios. Co wiecej: zostaliśmy wprowadzeni i przyjęci jako stali mieszkańcy domu należącego do władcy wieczystego Państwa. Jesteśmy kamieniami tworzącymi wielką budowlę. Położeni zostaliśmy na mocnym fundamencie, który stanowi trwałą i nieusuwalną podstawę. Cała konstrukcja spojona jest silnie za sprawą niezwykłego kamienia węgielnego.
Dzięki wierze w słowa apostołów i proroków, którzy nauczali o jedynym zbawicielu Jezusie Chrystusie, zostaliśmy uformowani we wspólnotę żyjącą w Bogu. Tym, który nas łączy, jest właśnie Ten, którego wyznajemy Panem i Mesjaszem.

Trwajmy w jedności Bożej!

Jan Budzyński